"For I was hungry and you gave me food..."
GIVING BACK
www.breakingbreadkitchen.org

Śmiejemy się, płaczemy, czas płynie. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, moja matka i ja.

We laugh, we cry, we make time fly. We are the best friends, my mother and I.

OUR STORY